Psykologisk orienteringstränare

TEDESTRAND COACHING AB
www.psykologiskorientering.se
info@psykologiskorientering.se
073-810 82 35

tisdag 18 oktober 2016

Ny unik självhjälpsmodell för komplicerade livsproblem via video släpps idag!

Unikt självhjälpsprogram släpps idag som ger varaktiga resultat!

http://tedestrand.se/webbkurs/


NYTT UNIKT SJÄLVHJÄLPSPROGRAM SOM VERKLIGEN FUNGERAR SLÄPPS IDAG!

För första gången visas den visuell överblicken - "kartan" som hjälpt hundratals att bli fria från sin komplicerade livsproblem. Orsaken är att jag vill hjälpa fler, med denna video så förklarar jag kartan för dig/er - vilket är nödvändigt för att kunna använda den.

Följ länken ovan, och välj mellan 4 olika nivåer. Videon med kartan kan användas i kombination med ett eller några uppföljningssamtal som säkerställer förståelsen och den fortsatta processen. Bonus är att du med kartan har hjälp för livets framtida svårigheter eftersom den är färdig och komplett.
#ångest #missbruk #depression #oro #nedstämd #utbränd #stress #parproblem #relationsproblem #ätstörningar #ortorexi #utveckling #bipolär #tvångssyndrom #visuellöverblick #tedestrandmetoden

www.tedestrand.se

anders.tedestrand.se

mobil: +46738108235

NY GRUND - NYTT TÄNK - NYTT LIV

måndag 10 oktober 2016

Så löser du problem med missbruk, ångest och andra komplexa livsproblem!

https://www.youtube.com/watch?v=wfWfAMF-xEE

Så löser du problem med missbruk, ångest och andra komplexa livsproblem!

Ta reda på mer: www.tedestrand.se